Veiligheidsmonitor 2023: Amstelveen scoort bovengemiddeld op veiligheid

5 maanden geleden gepubliceerd

Volgens de Veiligheidsmonitor 2023, die op 1 maart door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) werd gepubliceerd, waarderen de inwoners van Amstelveen hun veiligheid meer dan inwoners van veel andere gemeenten met 70.000 inwoners of meer. Dit onderzoek, dat gegevens verzamelde over (on)veiligheidsgevoelens van inwoners in de periode augustus-oktober 2023, werd onder andere bij 350 Amstelveners uitgevoerd.

Resultaten van het onderzoek

Het onderzoek richtte zich op overlast, veiligheidsgevoel, slachtofferschap van criminaliteit en tevredenheid over gemeente en politie. Amstelveen scoorde, net als in 2021, op veel onderdelen beter dan het landelijk gemiddelde van 70.000+ gemeenten. Zo ervaart 39,7% van de bevraagde Amstelveners een vorm van overlast, wat goed scoort in vergelijking met het landelijk gemiddelde van 50,3%.

Daarnaast voelt 12,8% van de ondervraagden zich wel eens onveilig in de buurt en 30,2% in algemene zin, tegenover respectievelijk 19,3% en 38,4% landelijk. Het aantal Amstelveners dat slachtoffer werd van een vermogensdelict is verder gedaald tot 6,9%, wat aanzienlijk lager is dan het landelijk gemiddelde van 14,0%. Het percentage Amstelveners dat slachtoffer werd van online criminaliteit ligt met 15,9% rond het landelijk gemiddelde van 16,4%.

Tevredenheid over gemeente en politie

58,8% van de ondervraagden is (zeer) tevreden over het functioneren van de gemeente op het gebied van leefbaarheid en veiligheid, wat hoger is dan het landelijk gemiddelde van 42,4%. Ook is 28,1% (zeer) tevreden over de gemeentelijke handhavers, tegenover 25,8% landelijk. Daarnaast is 41,9% van de Amstelveners (zeer) tevreden over het functioneren van de politie in hun buurt, tegenover 36,2% landelijk. De zichtbaarheid van de politie in de buurt (40,1%) is ook hoger dan het landelijk niveau van 33,6%.

Reactie van de burgemeester

Burgemeester Tjapko Poppens is positief over het feit dat Amstelveen het vergeleken met andere gemeenten op veel fronten goed doet. “Veiligheid is een belangrijk thema in Amstelveen. De uitkomsten van de Veiligheidsmonitor 2023 zijn op de meeste onderdelen beter dan twee jaar geleden en dan het landelijke gemiddelde. Samen met de politie werken wij hard om ervoor te zorgen dat onze stad veilig en leefbaar voor onze inwoners blijft. De score op het ervaren van discriminatie is een aandachtspunt,” zegt hij.