Transformatie bedrijventerrein Legmeer naar woonwijk krijgt vorm

ongeveer een maand geleden gepubliceerd

De plannen om het bedrijventerrein Legmeer in Amstelveen te transformeren naar een hoogwaardige woonwijk worden steeds concreter. Op 20 maart 2024 zal het College van B&W de herziene Ontwikkelvisie Legmeer 2024 presenteren aan de gemeenteraad.

Aanpassingen in de plannen

De oorspronkelijke plannen voor de transformatie van het bedrijventerrein bleken onhaalbaar door onder andere gestegen bouwkosten. Daarom heeft de gemeente de uitgangspunten uit 2020 kritisch onderzocht en aangepast. In 2023 is aan de gemeenteraad gepresenteerd wat deze aanpassingen betekenen voor de ontwikkeling. Ook zijn de nieuwe uitgangspunten getoetst bij de marktpartijen in Legmeer. De aanpassingen betreffen onder meer het aantal woningen en het gebruik van de ruimte.

Herziene Ontwikkelvisie Legmeer 2024

De aangepaste uitgangspunten zijn nu verwerkt in de Herziene Ontwikkelvisie Legmeer 2024. Wethouder Floor Gordon heeft aangegeven dat door de unieke menging van duurzaam wonen voor alle doelgroepen, werken en voorzieningen zoals winkels, scholen, zorg, recreatie en horeca, Legmeer een unieke wijk wordt. De wethouder benadrukt dat binnenstedelijke ontwikkeling tijd kost, maar dat de toekomstvisie voldoende flexibiliteit en houvast biedt.

Volgende stappen

De herziene Ontwikkelvisie Legmeer 2024 vervangt de eerdere Ontwikkelvisie Legmeer 2020. Als de gemeenteraad in april 2024 akkoord gaat met de plannen, zullen er aanpassingen worden gedaan op verschillende thema’s, zoals het aantal woningen, parkeren en bedrijvigheid. Vervolgens wordt er een Stedenbouwkundig plan opgesteld met een Grex, het financiële huishoudboekje van de gemeente. Er zal een participatietraject worden ingericht voor dit plan.