Nieuwe prestatieafspraken voor studentenhuisvesting in Amstelveen

28 dagen geleden gepubliceerd

DUWO, de Vereniging Bewoners Uilenstede (VBU) en de gemeente Amstelveen hebben nieuwe langjarige prestatieafspraken getekend. Deze drie partijen spelen een essentiële rol in de studentenhuisvesting in Amstelveen, waar DUWO 2.570 onzelfstandige en 890 zelfstandige woningen bezit. Daarmee huisvesten ze 3.460 studenten op de campus.

Uitdagingen en verbeteringen

Er zijn diverse uitdagingen die aangepakt moeten worden. Zo is er aandacht voor de woningvoorraad, betaalbaarheid, duurzaamheid, onderhoud en brandveiligheid. De campus moet ook een leefbaar en veilig gebied zijn.

Verduurzaming woningvoorraad

DUWO heeft de afgelopen jaren de oudere complexen van Uilenstede verduurzaamd. Deze complexen hebben nu een energielabel-C, en de zelfstandige eenheden van de nieuwere complexen hebben een energielabel-A. Tevens werkt DUWO aan een plan om volledig van het gas af te gaan en hun bezit verder te verduurzamen.

Dit jaar presenteert DUWO de ‘Visie op Gebouwen Uilenstede en hun Energievoorziening’. In 2024 zullen ze deze visie omzetten in een plan van aanpak. Dit plan komt tot stand in overleg met de gemeente en met de energieleverancier Liander.

Openbare ruimte

De openbare ruimte op Uilenstede wordt anders gebruikt dan in andere buurten van Amstelveen. De gemeente en DUWO gaan kijken hoe ze de hoeveelheid fietswrakken kunnen verminderen en hoe het centrale plein op de campus veiliger en aangenamer gemaakt kan worden.

Handhaving

De gemeente en DUWO willen samen het probleem van onderhuur of illegale verhuur van sociale huurwoningen op de campus aanpakken. Door deze huizen vrij te maken voor studenten die er daadwerkelijk gaan wonen, kunnen ze de leefbaarheid op de campus verbeteren.