Plan voor nieuw bedrijventerrein naar gemeenteraad

Normal img 3088
Afbeelding: Gemeente Amstelveen

Het college van B en W heeft op 21 april besloten om de startnotitie voor de ontwikkeling van een nieuw bedrijventerrein rond de N201 voor te leggen aan de gemeenteraad. Het plan voor bedrijventerrein Amstelveen-Zuid (BTAZ) is aangepast naar aanleiding van reacties van met name inwoners van Uithoorn.

De meeste reacties gingen over de plek en bouwhoogten van toekomstige bedrijven, de inrichting van de groenstrook tussen woonwijk Legmeer in Uithoorn en het nieuwe bedrijventerrein en de bereikbaarheid van BTAZ. De zuidkant van het beoogde bedrijventerrein grenst aan woonwijk Legmeer. Wethouder Floor Gordon (ruimtelijke ordening): “We hebben onderzocht of de strook tussen de woonwijk en het beoogde bedrijventerrein in overleg met buurtbeheer Legmeer zodanig kan worden ingericht dat het zicht op de achterliggende bedrijven zoveel mogelijk wordt ontnomen. Het idee is om een natuurvriendelijke oever te maken en een aarden wal met bomen.”

Getrapte bouwhoogten

Het voorstel is om bouwhoogtes vanaf de woonwijk getrapt op te bouwen. Dichtbij de woonwijk mogen bedrijfspanden een bouwhoogte hebben tussen 9 en 12 meter hoog. Tot aan de N201 geldt een bouwhoogte die varieert tussen de 12 en 15 meter hoog. Voor de overige delen van het bedrijventerrein wordt de maximale bouwhoogte nog bepaald.

Bereikbaarheid

Het grootste deel van BTAZ wordt ontsloten via de noordelijke rotonde op de Zijdelweg, ter hoogte van de aansluiting met de N201. De gemeente is met de Vervoerregio Amsterdam in gesprek over een eventuele halte voor de Uithoornlijn in de toekomst. Een reservering voor deze halte is in het plan voorzien.

Procedure

Naar verwachting bespreekt de commissie Ruimte, Wonen, Natuur de startnotitie op donderdag 14 mei. Indien de gemeenteraad de startnotitie vaststelt, kan B en W vooruitlopend op de bestemmingsplanwijziging besluiten over omgevingsvergunningen die voldoen aan de Startnotitie. Voor het hele gebied zijn diverse onderzoeken en een milieu-effect-rapportage (m.e.r.) nodig. De notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) die aangeeft waar deze m.e.r. aan moet voldoen, komt online beschikbaar voor zienswijzen.

Adverteren op AmstelveenActueel.nl vanaf €3,75 per maand

Adverteren in de regio moet toegankelijk zijn voor bedrijven uit de regio, op AmstelveenActueel.nl en onze partnerwebsites kunt u adverteren voor een kopje koffie per maand.
Meer informatie

Amstelveen
09:57

17° C

Bewolkt

3.6 km/h

74%

Blijf op de hoogte
Meld je aan voor de nieuwsbrief