Nieuw onderkomen voor Jeu de Boules Vereniging Bulderbaan in Amstelveen

ongeveer een maand geleden gepubliceerd

De Jeu de Boules Vereniging Bulderbaan en Heem Locaties in Amstelveen hebben groen licht gekregen voor de bouw van een nieuwe accommodatie. De gemeente heeft hiervoor de omgevingsvergunning verstrekt. Het nieuwe onderkomen komt te staan op de plek van het voormalige kleuterschoolgebouw in heempark Broersepark. Naast verenigingsruimte zal het gebouw ook dienstdoen als ontvangstruimte voor gasten van de gemeente.

Huidige clubgebouw voldoet niet meer

Het bestaande clubgebouw, dat eigendom is van de gemeente, voldoet niet meer aan de wensen en eisen van de vereniging en de gemeente. Volgens de wethouders Herbert Raat (sport en vergunningen) en Frank Berkhout (vastgoed) is het gebouw te klein en verouderd. Ze zijn dan ook tevreden dat er na 16 jaar eindelijk een nieuw onderkomen gebouwd kan worden.

De wethouders benadrukken het belang van een representatieve ontvangstruimte. Het huidige clubgebouw wordt namelijk ook gebruikt voor ontvangsten, zoals tijdens de jaarlijkse herdenking bij het Indië Monument.

Nieuwe locatie

Het nieuwe onderkomen zal zich vlakbij het huidige clubgebouw bevinden. Het krijgt een dubbele functie: enerzijds als heemhuisje van Heem locaties (vergaderruimte) en anderzijds als clubhuis voor de Jeu de Boules Vereniging. Het oude clubgebouw zal worden gesloopt.

De bouwvergunning is op feestelijke wijze overhandigd aan zowel het bestuur van Jeu de Boules Vereniging Bulderbaan als Heem Locaties.