Leerlingen en buurtbewoners planten 580 bomen en struiken in Bloeibos

4 maanden geleden gepubliceerd

Op maandag 25 maart 2024 hebben leerlingen van basisschool De Bloeiwijzer, samen met buurtbewoners en groenwethouder Floor Gordon, 580 bomen en struiken geplant in het Bloeibos. Dit gebeurde onder toeziend oog van schooldirecteur Ronald Bouwman.

Bloeibos: een minibos en buitenleslokaal

Het Bloeibos is een minibos met buitenleslokaal dat zich bevindt bij de basisschool in de wijk Bankras/Kostverloren. Het minibos is ontstaan uit een gezamenlijk initiatief van buurtbewoners en de schooldirecteur om nieuw groen aan te planten, na de verwijdering van bestaand groen voor de bouw van een nieuwe gymzaal.

Natuur- en milieueducatie in de buitenlucht

De Bloeiwijzer hecht veel waarde aan het bijbrengen van het belang van de natuur bij kinderen op jonge leeftijd. Met de aanleg van het Bloeibos kunnen kinderen nu zelf het minibos onderhouden, in de toekomst fruit plukken en buiten lessen volgen. Dit idee voor natuur- en milieueducatie in de buitenlucht bestond al langer, maar kreeg een versnelling met de bouw van de gymzaal.

Bijdrage van buurtbewoners

Buurtbewoners hebben een envelop met een financiële bijdrage overhandigd aan de leerlingenraad van de school. Dit geld is bedoeld om te besteden aan het minibos. Dit toont de betrokkenheid van de gemeenschap bij dit project aan en benadrukt het belang van groen en natuur in de stad.