Kwaliteitsverbetering hoofdfietsnetwerk Beneluxbaan: Bomen en struiken geplant

4 maanden geleden gepubliceerd

De gemeente is bezig het hoofdfietsnetwerk langs de Beneluxbaan te verbeteren. Fasegewijs wordt er gewerkt aan dit project, waarbij het noordelijke deel momenteel in voorbereiding is. Op 20 maart zijn er nieuwe bomen en struiken geplant langs een deel van het vernieuwde fietspad ten zuiden van de Ouderkerkerlaan.

Amstelveense Bomenschool

De geplante bomen en struiken zijn afkomstig van de Amstelveense Bomenschool. Het gaat om soorten als berken, lijsterbessen, haagbeuken, meidoorns en gele kornoeljes. Deze zijn in principe door kinderen geplant en verzorgd. Oorspronkelijk waren ze bedoeld voor het herstel van de beplanting langs de A9, maar de bomen worden zo groot dat de gemeente ze ook alvast langs andere wegen inzet.

Inheemse soorten herplanten

Groenwethouder Floor Gordon geeft aan dat het plantseizoen rond deze tijd in het voorjaar eindigt. Overal in Amstelveen worden nog bomen geplant. De wethouder toont zich trots dat de gemeente eigen kweek en inheemse soorten kan herplanten.

De Amstelveense Bomenschool en de gemeente zetten zich zo samen in voor de verbetering van de groenvoorziening in de stad.