Investeringen in Amstelveen: zorg, werk en inkomen, en meer

7 maanden geleden gepubliceerd

Het college van B en W van Amstelveen heeft plannen voorgesteld om in 2024 te investeren in verschillende gebieden. Hierbij wordt bijzondere aandacht besteed aan de zorg, werk en inkomen, wijkcentra, onderwijshuisvesting, cultuur en sport.

Uitbreiding van het zwembad

Een van de belangrijke investeringen is de uitbreiding van het plaatselijke zwembad. Deze uitbreiding is nodig om de lange wachtlijsten voor zwemlessen te verminderen.

Woningbouw en mobiliteit

Het college wil ook investeren om woningbouw mogelijk te maken en de mobiliteit op peil te houden. Dit past binnen de inspanningen om de economie te stimuleren en de duurzaamheid in de regio te verbeteren.

Investeringen in de leefomgeving

Wat betreft de leefomgeving zijn er plannen om te investeren in groen en water, speeltuinen en voor de vernieuwing van het Stadshart. Deze investeringen zijn bedoeld om de kwaliteit van leven voor de inwoners van Amstelveen te verbeteren.

Begroting beschikbaar

De volledige details van deze voorgestelde investeringen en de volledige begroting zijn beschikbaar voor het publiek. Geïnteresseerden kunnen deze vinden op de website van de gemeente Amstelveen.