Groene visie voor een evenwichtige stad Amstelveen

4 maanden geleden gepubliceerd

Amstelveen heeft een groenvisie ontwikkeld om de groene kwaliteit van de stad te behouden en te versterken, ondanks de toenemende druk op de ruimte door stadsvernieuwing, verstedelijking, aanleg van nieuwe wegen, de energietransitie en klimaatadaptatie. De gemeente wil met deze nieuwe beleidskaders zorgvuldige keuzes maken zodat het groen kan meegroeien met stedelijke ontwikkelingen en aansluiten bij de behoeftes van de inwoners.

Groene stad in balans

“We willen een groene stad in balans,” zegt Floor Gordon. “Een stad waarin natuur en stad met elkaar verbonden zijn door groen en water, draagt bij aan het welzijn van mens en dier.” Deze visie op groen is volgens Gordon een belangrijke ambitie voor de gemeente.

Inspraak op concept groenvisie

Bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden kunnen reageren op de concept groenvisie. Deze is online en in papieren vorm beschikbaar. Reacties kunnen tot 18 april 2024 worden ingediend en kunnen leiden tot een aanpassing van de visie. De groenvisie met eventuele reacties en beantwoording wordt naar verwachting voor de zomer behandeld door de gemeenteraad.