Betaald parkeren ingevoerd in vier gebieden in Amstelveen

5 maanden geleden gepubliceerd

In 2024 introduceert de gemeente Amstelveen betaald parkeren met vergunning in vier gebieden. In juni wordt het ingevoerd in Kostverloren Noord-Oost en Bankras Oost, en in oktober in Keizer Karelpark West Oostzijde. De invoering in het Oude Dorp wordt verwacht in november/december, afhankelijk van het mobiliteitsplan van de gemeente. Het doel van betaald parkeren is om de leefbaarheid, bereikbaarheid en veiligheid in de Amstelveense wijken te waarborgen.

Parkeerdruk aanleiding voor beleid

De beslissing voor betaald parkeren is het resultaat van metingen van parkeerdruk in deze gebieden. De parkeerdruk is zo hoog dat het voldoet aan het beleid van de gemeenteraad om betaald parkeren in te voeren. Bewoners van deze vier gebieden ontvangen binnenkort informatie over de invoering.

Het parkeerbeleid in Amstelveen is geen melkkoe maar wordt gebruikt om de parkeerdruk te reguleren. De gemeente streeft naar voldoende parkeergelegenheid voor de inwoners en hun bezoek. Zij willen forenzen weren die hier gratis parkeren om vervolgens het openbaar vervoer naar Amsterdam of Schiphol te nemen.

De parkeerdrukmetingen zijn uitgevoerd in november 2023. Om betaald parkeren te kunnen invoeren, moet de parkeerdruk minimaal 85% zijn in een gebied van minimaal 40.000m2. Sommige straten hebben een lagere parkeerdruk, maar worden ook opgenomen in het beleid om een logisch aaneengesloten gebied te creëren en te voorkomen dat de parkeerdruk in deze gebieden ook onacceptabel wordt.

Bezoekersvergunning

Automobilisten zonder parkeervergunning krijgen een maximale parkeerduur van 2 uur tegen € 1,50 per uur. Bewoners kunnen een bezoekersvergunning aanvragen zodat hun bezoek voor een langere periode en tegen een gereduceerd tarief kan parkeren.