Amstelveen installeert nieuwe meetpunten om vliegtuiglawaai beter te meten

5 maanden geleden gepubliceerd

Amstelveen neemt maatregelen tegen vliegtuigoverlast door twee verouderde meetpunten te vervangen door negen nieuwe. Deze nieuwe meetpunten zullen worden gebruikt om het gemiddelde geluidsniveau en het ‘piekniveau’ van passerende vliegtuigen te meten.

Vervanging verouderde meetpunten

De huidige meetpunten zijn gevestigd aan de Parlevinker in Waardhuizen en de Bourgondischelaan in Randwijck. Vanwege frequente storingen zullen deze vervangen worden door negen nieuwe verspreid over heel Amstelveen. Het onafhankelijke bureau Sensornet zal de nieuwe meetpunten beheren.

Transparantie voor inwoners

Sensornet zal ook de vluchtgegevens van de vliegtuigen bijhouden. De verzamelde data zal op een website worden gepubliceerd, waardoor inwoners inzicht krijgen in welk vliegtuig op welk moment overvliegt. Dit was eerder niet het geval.

Belangenbehartiging

De rapportages van Sensornet zullen worden gebruikt voor de belangenbehartiging van Amstelveen. Volgens de gemeente ervaren veel inwoners ernstige overlast van het vliegverkeer, wat kan leiden tot gezondheidsklachten, zoals leerproblemen, slaapverstoring, mentale gezondheidsproblemen en een verhoogd risico op hart- en vaatziekten. Door de metingen kan de gemeente beter controleren of Schiphol zich aan de geluidsnormen houdt.

Locatie en planning

De exacte locaties van de nieuwe meetpunten moeten nog worden bepaald. Er komen er twee bij Nes aan de Amstel, drie in de omgeving van de Bourgondischelaan, één in Bovenkerk, één in Legmeer, één aan de Sportlaan ter hoogte van de Acacialaan en één aan Parlevinker in Waardhuizen. Het is nog onbekend wanneer de meetpunten geïnstalleerd zullen worden.